X

Søk

 

Opplæringskontorer

Et opplæringskontor er en sammenslutning av offentlig godkjente opplæringsbedrifter. Opplæringskontoret kan dekke et fag eller det kan dekke flere fag (tverrfaglig).


Opplæringskontorene jobber for å utvikle faget, for å sikre at du som lærling får en god og allsidig opplæring, og for å sikre en jevn tilgang av faglært arbeidskraft til faget.

Etter endt opplæring sørger opplæringskontoret for at du som lærling meldes opp til svenneprøve.

Opplæringskontorene følger den enkelte lærling gjennom lærlingtiden. Utover dette er opplæringskontoret til for deg som lærling, og et sted du kan henvende deg til hvis det er ting som dukker opp i løpet av læretid.

Opplæringskontoret utfører følgende tjenester for medlemsbedriftene:

  • Opprettelse av lærlingkontrakt

  • Oppfølging av lærlingen gjennom læretiden

  • Avholdelse av kurs (ref. "Om opplæringskontoret")

  • Bistand ved behov for omplassering for kortere eller lengre perioder

  • Oppmelding til svenneprøve

 

Opplæringskontorene som jobber med ventilasjons- og blikkenslagerfaget finnes på listen nedenfor.

[Publisert: 06.10.10]