X

Søk

 

Varsler tilsyn i byggenæringen - særlig for arbeid i høyden!

Arbeidstilsynet har i sitt årlige møte med partene varslet tilsyn som påvirker medlemmer i BA-bransjen.

Foto: BNL

 

– Det er viktig at medlemmene i BNL jobber kontinuerlig med det systematiske HMS-arbeidet. BNL er opptatt av at alle som jobber i vår bransje kommer trygt hjem, sier Ali Reza Tirna, som er fagsjef HMS i BNL

Tilsynsmyndighetenes rolle er å påse at regelverk etterleves og samtidig veileder de bedrifter når de er på tilsyn. Dette ønsker vi i BNL velkommen. 

 

Her er noen av de varslede tilsynsplaner for 2018/2019:

Ulykkesforebygging – tilsyn på bygge- og anleggsplasser. Uanmeldte tilsyn der sikkerhet er sentralt

Fallulykker og ulykker ved bruk av sagAksjoner :

Fortsatt stort trykk på Arbeid i høyden/Fallulykker.  Aksjonene i 2018 skal også ta for seg bruk av sag.

Anleggsmaskiner og kraner - Aksjoner 2019

Arbeidsvarsling – trafikkdirigering (arbeidstid, tilgang toalett, mm)

Tunnel (både vedlikehold av eldre tunneler og driving av nye tunneler)

Muskel- og skjelettplager (stikkord er ergonomi og vibrasjon) Helseskadelig eksponering for kjemikalier/støv/asbest Dette er tilsyn med HMS-arbeidet der tilsynsmyndighetene ser spesielt ser på ett/to av temaene

Useriøsitet - sosial dumping

Byggherrer (Tilsyn i både tidlig fase og utførelsesfase)

 

Saken er fra: www.bnl.no

[Publisert: 16.02.18]