X

Søk

 

Meld deg på årets Ventilasjonsforum!

Årets ventilasjonsforum arrangeres 1. november på Gardermoen. Temaene for dagen er blant annet VAV - muligheter og begrensninger og brannproblematikk.

Foto: iStockphoto.com

 

Tid:    1. november, kl. 09.30-16.00
Sted:  Park Inn Radisson, Gardermoen

 

Påmelding her

 

PROGRAM


Kl. 09.15    Frammøte. Kaffe med wienerbrød

Kl. 09.30    VBLs styreleder ønsker velkommen. Kort info om VBL`s aktiviteter.

Kl. 09.45   Tema: Lyd og lydproblematikk 
                  
Mads Redigh Karlsen og John Lunde Østvold
                  

 • Inntak og avkast – utfordringer i forhold til lyd
 • Hva er lyd og hvordan redusere lyd?
 • Hvordan velge riktige produkter – her kommer vi til å ta fram noen Lindab produkter
 • Hvordan unngå lyd?

Kl. 10.30    10 min pause  

Kl. 10.40    Tema: VAV muligheter og begrensninger

 • Hva er VAV og hvordan fungerer det?
 • Hvordan dimensjonere VAV spjeld riktig
 • UltraLink VAV – nytt produkt nye muligheter
 • Hvordan installere VAV riktig
 • Hva må vi passe på når VAV leveres
 • Hva kan gjøres i forbindelse med kjøkkenavtrekk?

Kl. 11.45    Lunsj

Kl. 12.30    Tema: Brannproblematikk
               
    Sturla Ingebrigtsen fra Trox Auranor

 • Forskrifter omkring bolig
 • Trekk ut /steng inne
 • Krav til dokumentasjon i driftsfase
 • Smeltesikring / automatikk

Kl. 14.30    Tema: Prosjekt «Energispesialist»
                  
Peter Heimstad fra Naturvernforbundet

 • Informasjon om prosjektet
 • Ventilasjon er 1 av 6 kategorier hvor vi skal kvalitetssikre bedrifter

Kl. 15.40  Oppsummering / evaluering av dagen

Kl.16.00   Hjemreise

 

Last ned utskriftsvennlig program her
 

[Publisert: 10.10.17]