X

Søk

 

Du er pålagt å opplyse kundene dine om at du er tilknyttet håndverkerklagenemnda - slik gjør du det

1. juli 2016 trådte Lov om klageorganer i forbrukersaker i kraft. Loven regulerer blant annet forbrukers mulighet til å få sin sak behandlet ved et klageorgan i Norge.

Foto: freeimages.com

 

 

Håndverkerklagenemnda er godkjent 22.9.2017 av Det kongelige barne- og likestillingsdepartement etter lov om godkjenning av av klageorganer for forbrukersaker. Med det nye lovverket som trådte i kraft 1.7.2016 fulgte krav til virksomheter om at de må opplyse sine kunder om hvor de kan henvende seg i tilfelle klager. Les mer for informasjon om hvordan du oppfyller lovens krav.

I forbindelse med ikrafttredelsen av loven blir alle næringsdrivende forpliktet til å gi informasjon til forbrukere om klageorgan som kan forhandle en sak mellom partene. Informasjonen skal være lett tilgjengelig på den næringsdrivendes nettsider og i avtalevilkårene.

Alle medlemsbedrifter i Ventilasjons- og blikkenslagerbedriftenes Landsforbund er automatisk tilknyttet Håndverkerklagenemnda.

 

Slik gjør du det:

Bedriftens nettsider

Samtlige bedrifter må vise til Håndverkerklagenemnda  og Forbrukertvistnemnda på egne nettsider.

Forslag til standardtekst til nettsider (og i villkår) som oppfyller kravene etter loven:

Hvis du ønsker å klage over en vare eller tjeneste kjøpt hos oss, kan du inngi en klage til:

Håndverkerklagenemnda
Postboks 5480 Majorstuen
0305 Oslo 

Alternativt:
 
Forbrukerrådet
Postboks 463 Sentrum
0105 Oslo
 
Når du sender klagen til nemnda skal du informere om vår e-postadresse (sett inn bedriftens e-postadresse her).

 

Brev til kunder

I tilfeller hvor bedriften avviser et krav eller en klage fra kunde skal det også henvises til både Håndverkerklagenemnda  og Forbrukertvistnemnda

Forslag til standardtekst i avvisning av klage (til svarbrev)som oppfyller kravene etter loven:

Hvis du vil gå videre med saken din kan du sende en klage til

Håndverkerklagenemnda
Postboks 5480 Majorstuen
0305 Oslo 

Alternativt:
 
Forbrukerrådet
Postboks 463 Sentrum
0105 Oslo
 
Når du sender klagen til nemnda skal du informere om vår e-postadresse (sett inn bedriftens e-postadresse her).
[Publisert: 04.10.17]