X

Søk

 

Digitalt veikart skal sikre en samlet digitalisering av byggenæringen

BNL har utarbeidet et digitalt veikart. Veikartet skal være retningsgivende for hvordan BAE-næringen samlet kan tilrettelegge for og gjennomføre en digital transformasjon.

 

Veikartet er en strategi for en samlet digitalisering av bygg-, anlegg-, og eiendomsnæringen (BAE-næringen). Det er BNLs ambisjon å motvirke en fragmentert utvikling, eller klattdigitalisering, som i fremtiden kan svekke muligheten for heldigitalisering av næringen.

Gjennom heldigital planlegging, utførelse og drift skal man oppnå billigere og bedre byggverk, reduserte klimagassutslipp, mer effektiv ressursbruk og økt eksport av produkter og tjenester.
 

Mer konkret er det Digitale Veikartets mål;

  • 33% kostnadsreduksjon
  • 50% lavere klimagassutslipp
  • 50% raskere prosjektgjennomføring
  • 50% økning i eksport av produkter og tjenester

Målene skal nås innen 2025.

 

Hele rapporten kan du lese her

 

[Publisert: 10.10.17]