X

Søk

 

BNL: Ny tolkning av sentral godkjenning utfordrer det seriøse arbeidslivet

– Det viktigste for en seriøs bransje er å ha bedrifter med egne ansatte og lærlinger. Konsekvensen av DiBKs tolkning vil svekke regjeringens tidligere signaler om viktigheten av kompetanse hos de foretak som utfører bygningsarbeider, men også dens eget arbeid mot arbeidslivskriminalitet, sier Jon Sandnes adm. dir i BNL.

Foto: BNL

 

( Saken er hentet fra www.bnl.no )

DiBKs tolkning av plan- og bygningsloven fjerner kravet om at bedrifter som har faglig ledelse med utdanning på ingeniørnivå, må ha egne ansatte med relevante fag-, svenne- eller mesterbrev for å få sentral godkjenning som utførende.

I følge pressemelding fra DiBK endres praksis fra 1. oktober. Det betyr blant annet at fra 1. oktober kan enkeltpersonsforetak bli godkjent for å bygge sykehus hvis vedkommende har relevant erfaring. - Det er verken samfunnet eller næringen tjent med, sier Jon Sandnes.

Når DiBK tolker loven slik, mener BNL at regelverket må endres. – Regjeringen må komme med tiltak som sikrer kvalitet i byggeprosjektene og gir bærekraftige vilkår for seriøse bedrifter med kvalifiserte ansatte, sier Sandnes.

BNL jobber nå med å få direktoratet og regjeringen til å se hva disse justeringene bør føre til i endringer i politikken. – BNL venter på DiBKs høring om kvalifikasjonskrav og forventer at den bygger opp under regjeringens fokus på viktigheten av kompetanse og eget arbeid for et seriøst arbeidsliv.

 

Umusikalsk

– Med en slik tolkning vil i praksis målet om at sentral godkjenning skal være et kvalitetsstempel være forlatt. Difi anbefaler offentlige bestillere å velge leverandører med ansatte som har fag-/ svennebrev og lærlinger. – Det er et viktig virkemiddel for å sikre kompetanse, økt kvalitet og seriøsitet, Sandnes.

BNL-lederen mener at dette er et skritt i helt feil retning. Nå må regjeringen ta grep og de ulike departementene må begynne å arbeide sammen, ellers så lykkes vi ikke i kampen for et seriøst arbeidsliv, avslutter Sandnes.

[Publisert: 09.11.17]