X

Søk

 

Hvorfor bruke en VBL-bedrift?

Kvalifisert personell

Alle våre medlemsbedrifter er høyt kvalifisert og har personell med fagutdanning i Ventilasjons og blikkenslagerfaget.

 

Kunnskapsdeling

Våre medlemsbedrifter deltar jevnlig på medlemsmøter, både lokalt og sentralt, hvor leverandører og produsenter informerer om utvikling av nye produkter, maskiner, verktøy og annet utstyr. Når spesielle behov melder seg kan et nytt produkt utvikles som resultat av et samarbeid mellom produsent og utførende blikkenslagerbedrift.

 

Oppdaterte bedrifter

Det arrangeres også kurs for å sikre at våre medlemsbedrifter, og deres medarbeidere, holder seg oppdatert på gjeldende regelverk og den faglige utviklingen. Dette sikrer at våre medlemsbedrifter til enhver tid holder seg oppdatert på gjeldende regelverk. Du kan dermed, som oppdragsgiver, føle deg trygg på at oppdragene utføres iht. god håndverksskikk og myndighetskravene som til enhver tid gjelder.

 

Klagenemnd for håndverkertjenester

Skulle det, mot formodning, oppstå en tvist mellom partene kan det klages til ”Klagenemnd for håndverkstjenester på fast eiendom”. Klagenemnden er et samarbeidsprosjekt mellom 10 bransjeforbund og er sammensatt av representanter for gjeldende fag, Forbrukerrådet og en lagdommer. Kostnadene ved klage bæres av bransjene og konklusjonen er rådgivende.

 

[Publisert: 07.10.10]