X

Søk

 

Hvorfor bruke en VBL-bedrift?

 

 

Kunnskapsdeling

Våre medlemsbedrifter deltar jevnlig på medlemsmøter, både lokalt og sentralt, hvor leverandører og produsenter informerer om utvikling av nye produkter, maskiner, verktøy og annet utstyr. Når spesielle behov melder seg kan et nytt produkt utvikles som resultat av et samarbeid mellom produsent og utførende blikkenslagerbedrift.

 

Oppdaterte bedrifter

Våre medlemsbedrifter mottar jevnlig informasjon fra VBL om endringer innenfor de områder som er relevant for virksomheten. I tillegg har de tilgang på hjelp og rådgivning fra VBL, NHO og Byggenæringens Landsforening. På denne måten kan våre medlemmer enkelt holde seg oppdatert på f.eks. gjeldende regelverk og standarder.

 

Klagenemnd for håndverkertjenester

Skulle det, mot formodning, oppstå en tvist mellom partene kan det klages til ”Klagenemnd for håndverkstjenester på fast eiendom”. Klagenemnden er sammensatt av representanter for gjeldende fag, Huseiernes Landsforbund og en dommer. Kostnadene ved klage bæres av bransjene og konklusjonen er rådgivende.

 

[Publisert: 07.10.10]