X

Søk

 

Hva er en blikkenslager?

Blikkenslageren arbeider hovedsakelig med tynnplater og tynnplateproduksjon i ulike typer metaller.

 • Montering og produksjon av tilpasningskomponenter til ventilasjonsanlegg
 • Isolering, brannsikring og mantling av tak.
 • Produksjon og montasje av beslag og detaljer til tak og fasader.
 • Oppbygging, tekking av tak og fasader.
 • Produksjon av bygningsdeler i metall i verksteder.
 • Servicearbeid på ventilasjonsanlegg og tak/fasader.
 • Utsmykning og kunsthåndverk og interiør.

 

Ventilasjons- og blikkenslagerfaget består av fire hovedområder: Tak, fasade, ventilasjon og verkstedproduksjon.

Blikkenslageren er behjelpelig med råd og tips ved valg av løsninger, materialvalg og fargevalg for å sikre et best mulig resultat.

 

 

Tak

Blikkenslageren leverer en komplett takløsning både til nybygg og ved restaurering av boliger og andre typer bygninger. Blikkenslageren tekker tak med

 • takstein (betong og tegl),
 • takstensimiterte plater (aluminium og stål)
 • profilerte plater (aluminium og stål),
 • båndtekking (aluminium, stål, sink og kobber)
 • takskifer

I tillegg monterer blikkenslageren alle typer beslag, takrenner og nedløpsrør, taksikring og snøfangere som naturlig hører med ved tekking av tak.

Fasade

Blikkenslageren utfører kledning av fasader med metall som

 • stål
 • aluminium
 • sink
 • kobber

Blikkenslageren produserer og monterer alle typer beslag som må til for å gi et fagmessig riktig og variert resultat. I samarbeid med byggherre og arkitekt vil blikkenslageren sikre at sluttproduktet får en arkitektonisk utforming samtidig som den faglige utførelsen ivaretas.

Ventilasjon

Blikkenslageren leverer komplette ventilasjonsløsinger i samarbeid med egne eller eksterne VVS-ingeniører. Alt fra boligventilasjon til store kompliserte ventilasjonsanlegg i forretnings- og institusonsbygninger.

Verkstedproduksjon

Blikkenslageren tar mål av og produserer alle beslag og tilpasningskomponenter til tak-, fasade-, og ventilasjonsoppdrag. Produksjonen foregår i eget verksted. Blikkenslageren tilpasser beslag og øvrige komponenter.

 

[Publisert: 07.10.10]

Medlemssøk

Finn VBL-medlemmer

Klikk her

Metaller i bygg

Tips til arkitekter og entreprenører

Forbrukertips
til blikkenslagerkunder

Klikk her