X

Søk

 

Hva gjør en blikkenslager?

 

Du kan se en film om faget her

 

Ventilasjons- og blikkenslagerfaget består av fire hovedområder:

  • Tak
  • Fasade
  • Ventilasjon
  • Verkstedsarbeid

 

Tak

Taktekking er en av pilarene i ventilasjon- og blikkenslagerfaget. Blikkenslageren leverer komplette takløsninger inkludert alle typer beslag, takrenner, nedløpsrør, taksikring og snøfangere. For et solid og holdbart resultat tekkes gjerne taket med metaller som zink, kobber, aluminium og stål. I tillegg brukes tekkingsmaterialer som skifer og takstein. Bildet til venstre er fra en jobb på Håkonshall i Bergen der et gammelt kobbertak ble skiftet ut med nytt.


Foto: Statsbygg/Elias Dahlen

 

Ventilasjon

Blikkenslageren arbeider med å bedre inneklima og sikre energisparing i et bygg, blant annet ved å levere, montere og vedlikeholde ventilasjonsanlegg. Det kan være alt fra boligventilasjon til store kompliserte anlegg i institusjons- og næringsbygg.

 

Fasade

Når det stilles store krav til en fasade velges ofte metall som ytterkledning. Da er blikkenslagerens oppgave å sørge for at fasaden blir både teknisk riktig, og samtidig gir bygningen et godt estetisk uttrykk. I moderne bygg er ofte metall et foretrukket materiale blant arkitekter.

 

Verkstedsarbeid

Ventilasjons- og blikkenslagerfaget har et betydelig innslag av verkstedsarbeid. Det er mange deler som må produseres i eget verksted, og selv om nye datastyrte maskiner tas mer i bruk, er det fortsatt mye av håndverket igjen i faget. Dette gir faget en spennende blanding av moderne og tradisjonelle produksjonsmetoder.

 

 

SE FLERE BILDER AV FAGET HER

 

 

[Publisert: 15.02.18]